Döküman Ekle | Künye | Reklam | Bize Ulaţýn | Üyelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

VeritabanĂ˝ Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Türkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartýţma Platformuna Katýlmak Ýçin...

Duyurular
Yeni TĂĽrk LirasĂ˝ GĂĽncellemesi

27 Aralýk 2004 00:24

Microsoft Türkiye, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren baþlayacak olan “Yeni Türk Lirasý” uygulamasý nedeniyle, Microsoft iþletim sistemlerinde Yeni Türk Lirasý’ný tanýmlamak amacý ile bir güncelleme programý oluþturdu.

Microsoft Türkiye, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren baþlayacak olan “Yeni Türk Lirasý” uygulamasý nedeniyle, Microsoft iþletim sistemlerinde Yeni Türk Lirasý’ný tanýmlamak amacý ile bir güncelleme programý oluþturdu. Internet’ten ücretsiz olarak indirilebilen bu güncelleme programý, Windows 95, Windows 98, Windows NT4, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server iþletim sistemlerinin TL ve YTL’yi kullanabilmelerine olanak saðlýyor.

Yeni Türk Lirasý uygulamasý her seviyedeki bilgisayar kullanýcýlarýnýn hayatýný etkileyecektir. Bu yüzden yazýlým firmalarýnýn ürünlerini bu yeni duruma uyumlu hale getirmeleri son derece önemlidir. Uygulamaya göre 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL ve TL bir arada kullanýlacak ve 1 yýl sonunda, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren sadece yeni para birimi ile çalýþýlýyor olacak.

Windows platformunda çalýþmakta olan birçok uygulama para birimi bilgilerini iþletim sisteminden almaktadýr. Bu nedenle hem kullanýcý bilgisayarlarýnda hem de ana bilgisayarlarda bu yeni para biriminin tanýmlanmasý gerekmektedir. Microsoft iþletim sistemlerinde Yeni Türk Lirasý’ný tanýmlamak amacý ile bu güncellemeyi oluþturmuþtur. Güncelleme sadece Bölgesel Ayarlarda (Regional Settings / Regional and Language Options) Türkçe seçili iþletim sistemleri için geçerli olacaktýr.

Bu süreçte Microsoft’un saðladýðý güncelleme dýþýnda, yazýlým firmalarýnýn ve þirketlerin dikkat etmesi ve hazýrlanmasý gereken önemli noktalar bulunmaktadýr. Maliye Bakanlýðý’nýn verdiði bilgiler ýþýðýnda yazýlýmlarý Yeni Türk Lirasý’na uyumu konusunda test etmek ve gerekli güncellemeleri yapmak gerekmektedir.


http://www.microsoft.com/turkiye/ytl/yukle.asp (YĂĽklemek Ýçin TĂ˝klayĂ˝nĂ˝z.)


Kaynak : www.microsoft.com.tr


 

Bu Haber Toplam 5453 Defa Okunmuţtur
Bu Haberi

Yazdýr

Arkadaţýna Gönder

Yorum Ekle

En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption DeĂ°iĂľtirme


Multiple Select KontrolĂĽ


Javascript ile Radio Button KontrolĂĽ


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje MĂĽdĂĽrĂĽ
Sistem GeliĂľtirme UzmanĂ˝
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com © 2003 - Bütün haklarý saklýdýr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve üzeri çözünürlükte görüntülenebilir.