Döküman Ekle | Künye | Reklam | Bize Ulaþýn | Üyelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Türkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartýþma Platformuna Katýlmak Ýçin...

Duyurular
Biliþim teknolojilerine baþvurular

04 Þubat 2005 12:38

Biliþim Teknolojileri Organizasyonu (BÝTEK-O) tarafýndan bu yýl beþincisi düzenlenen "Biliþim Teknolojileri Organizasyonu Yarýþmasý"na baþvurular baþladý.
Haydi biliþim olimpiyatýna
     
     Sabancý Üniversitesi, Batý Koleji ve Microsoft tarafýndan bu yýl beþincisi düzenlenen "Biliþim Teknolojileri Organizasyonu Yarýþmasý"na ilköðretim okulu ve lise öðrencileri baþvurabiliyor.
     
     Konuyla ilgili düzenlenen basýn toplantýsýnda BÝTEK-O Onursal Baþkaný Dilek Sabancý, devlet ve özel, Türkiye'nin dört bir yanýndaki her okulu, biliþim teknolojileri yarýþmasýna katýlmaya çaðýrdý.
     
     Biliþim teknolojileri alanýnda lise ve ilköðretim okulu
     Ã¶Ã°rencilerinin çalýþmalarýný teþvik amacýyla Batý Koleji Kurucusu Ýlter Çelik de, ilköðretim öðrencilerinin "Web tasarýmý", "Hayalimdeki Biliþim Projesi" ve "Biliþim
     teknolojileri araþtýrmasý", lise öðrencilerinin de "Bilgisayar yazýlýmý", "Web programlama", "Web tasarýmý" ve "Biliþim AR-GE" alanýndaki çalýþmalarýyla organizasyona katýlacaklarýný söyledi.
     
     Geçen yýldan farklý olarak web tasarýmý kategorilerinde öðrencilere "deniz ve denizcilik" ile "Anadolu medeniyetleri" olmak üzere iki konu verdiklerini kaydeden Çelik, katýlým için okullarýna, kiþinin öðrenci olduðuna dair bir belge göndermesinin yeterli olduðunu söyledi. Çelik, diðer tüm iþlemlerin ise "www.bitek-o.org" sitesinden yapýlacaðýný kaydetti. Son baþvuru tarihi 11 Þubat 2005 olan yarýþmanýn ödül töreni 17
     Nisan'da yapýlacak. Dereceye girenlere paradan, bilgisayara kadar pek çok ödül
     verilecek.
     
     Haber: Okan YILMAZ
     Kaynak: Yenisafak
Bu Haber Toplam 4910 Defa Okunmuþtur
Bu Haberi

Yazdýr

Arkadaþýna Gönder

Yorum Ekle

En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com © 2003 - Bütün haklarý saklýdýr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve üzeri çözünürlükte görüntülenebilir.