Döküman Ekle | Künye | Reklam | Bize Ulaţýn | Üyelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

VeritabanĂ˝ Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Türkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartýţma Platformuna Katýlmak Ýçin...

Duyurular
Virüslere karþý küresel savunma

04 Ţubat 2005 19:33

Microsoft, güvenlik açýklarýný direkt olarak dünya hükümetlerine bildirecek ve siber saldýrý anlarýnda savunma stratejileri verecek. Micsoroft küresel iþbirliði yapacak.
Microsoft, güvenlik açýklarýný direkt olarak dünya hükümetlerine bildirecek ve siber saldýrý anlarýnda savunma stratejileri verecek. Yazýlým devi, Windows ve Office’in kaynak kodlarýný hükümetlerle paylaþacak.
     
     Avrupa baĂľkentlerini gezen Microsoft baĂľkanĂ˝ Bill Gates, Prag’ta yaptýðý açýklamada, gĂĽvenlik açýklarĂ˝nĂ˝ tĂĽm hĂĽkĂĽmetlere anĂ˝nda bildireceklerini söyledi. Gates, siber saldĂ˝rĂ˝larĂ˝n yaygĂ˝nlaĂľmasĂ˝nĂ˝ engellemek için dĂĽnya hĂĽkĂĽmetleriyle iĂľbirliĂ°i içinde olacaklarĂ˝nĂ˝ belirterek, açýklarĂ˝n hĂĽkĂĽmet yetkililerine halktan önce duyurulacaĂ°Ă˝nĂ˝ ifade etti.
     
     LĂťNUX’A KARĂžI DĂťPLOMASĂť
     
     Microsoft’un hĂĽkĂĽmetlerle iĂľbirliĂ°i yaklaþýmĂ˝ açýk kaynak iĂľletim sistemi Linux’a karþý bir hamle olarak yorumlanĂ˝yor. Microsoft bir sĂĽredir dĂĽnya çapĂ˝nda, kamu kuruluĂľlarĂ˝nĂ˝ Linux’a kaptĂ˝rmamak için diplomatik ataklarĂ˝nĂ˝ hĂ˝zlandĂ˝rmýþtĂ˝. Ă–zellikle kamu sektörĂĽnde hĂ˝zla yayĂ˝lan Linux’a karþý Microsoft, hĂĽkĂĽmetlerle sĂ˝kĂ˝ iĂľbirliklerine giriyor. Ă–rneĂ°in, Bill Gates’in TĂĽrkiye ziyaretiyle pekiĂľen Milli EĂ°itim Bakanlýðý projesi de bunlardan biri. YazĂ˝lĂ˝m devi uygulama paketlerini birçok geliĂľmekte olan ĂĽlkede normal fiyatĂ˝nĂ˝n altĂ˝nda satmayĂ˝ kabul ediyor. Microsoft, TĂĽrkiye’de de buna benzer projelere geliĂľtiriyor.
     
     KODLAR HĂśKĂśMETLERLE PAYLAĂžILACAK
     
     BiliĂľim çevreleri Microsoft’un açýklarĂ˝nĂ˝n hĂĽkĂĽmetlerle paylaþýlmasĂ˝nĂ˝ öngören GĂĽvenlik ÝþbirliĂ°i Programý’nĂ˝ (Security Cooperation Program), gĂĽvenlik açýklarĂ˝yla anĂ˝lan Windows’a itibar kazandĂ˝rma stratejisinin bir parçasĂ˝ olarak yorumluyor.
     
     Bill Gates’in Prag’ta duyurduĂ°u kĂĽresel gĂĽvenlik yaklaþýmĂ˝ dahilinde Microsoft kaynak kodlarĂ˝nĂ˝ hĂĽkĂĽmet yetkililerine açacak ve hĂĽkĂĽmet görevlileri kaynak kodlarĂ˝nĂ˝ araĂľtĂ˝rabilecek. Microsoft, açýklarĂ˝ bireysel kullanĂ˝cĂ˝ya duyurmadan önce kamuyla paylaĂľmýþ olacak. Microsoft, ayrĂ˝ca yerel hĂĽkĂĽmetlerin bilinçlendirme programlarĂ˝na destek verecek, ĂĽcretsiz aĂ° Ăľebekesi gĂĽvenliĂ°i danýþmanlýðý saĂ°layacak.
     
     KĂśRESEL SAVUNMA PLANI UYGULANACAK
     
     Kamusal bilgi iĂľlemden sorumlu tĂĽm yerel ve ulusal kamu teĂľkilatlarĂ˝ programa katĂ˝labilecek. Kamu yetkilileri, siber saldĂ˝rĂ˝ anlarĂ˝nda Microsoft ile ortak savunma planĂ˝ uygulayacak. Microsoft’un GĂĽvenlik ÝþbirliĂ°i ProgramĂ˝ esas olarak, Çin gibi geliĂľmekte olan bĂĽyĂĽk ĂĽlkelere yönelik geliĂľtirildi. DĂĽnyanĂ˝n en hĂ˝zlĂ˝ bĂĽyĂĽyen ĂĽlkesi Çin’in Linux’la dirsek temasĂ˝, bu ĂĽlkeyi kaptĂ˝rmak istemeyen Microsoft’u harekete sevkediyor. Ancak Ăľimdiye dek Norveç ve Kanada gibi geliĂľmiĂľ ĂĽlkelerin de anlaĂľmaya katĂ˝ldýðý belirtildi. ABD’nin ticari ambargo uyguladýðý ĂĽlkeler anlaĂľmaya katĂ˝lamĂ˝yor.
Bu Haber Toplam 4947 Defa Okunmuţtur
Bu Haberi

Yazdýr

Arkadaţýna Gönder

Yorum Ekle

En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption DeĂ°iĂľtirme


Multiple Select KontrolĂĽ


Javascript ile Radio Button KontrolĂĽ


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje MĂĽdĂĽrĂĽ
Sistem GeliĂľtirme UzmanĂ˝
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com © 2003 - Bütün haklarý saklýdýr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve üzeri çözünürlükte görüntülenebilir.