Dkman Ekle | Knye | Reklam | Bize Ulan | yelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Trkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartma Platformuna Katlmak in...

Duyurular
Bill Gates'den 'google' itirafý

04 ubat 2005 19:55

Microsoft'un patronu Bill Gates, arama motoru iþinde Google’ýn elde ettiði baþarýyý önceden tahmin edemediðini itiraf etti. Gates, arama motoru iþine Microsoft olarak bambaþka güçlerle gireceklerini söyledi.
Türkiye'den rüzgar gibi geçen Microsoft'un patronu Bill Gates, teknoloji dünyasýnýn geleceðini ve bundan sonraki planlarýný Davos'da Türkiye’den sadece CNN TÜRK’ün katýldýðý bir sohbette anlattý.

Ünlü iþadamý, teknoloji dünyasýnýn baþýndaki en büyük derdin virüs ve spam olduðunu, yatýrýmlarýný artýk bu yönde tedbirlere kaydýracaklarýný söyledi.
Google itirafý

Microsoft 2006 martýnda Windows XP’yi bile gölgede býrakacak olan 'longhorn' isimli yeni yazýlýmýný piyasaya sürecek.

Gates, arama motoru iþinde Google’un elde ettiði baþarýyý önceden tahmin edemediðini itiraf etti ve “Altavista ve üçüncü kiþiler aracýlýðýyla yapmaya kalktýk ama geç kalmýþtýk. Arama motoru iþine Microsoft olarak bambaþka güçlerle gireceðiz. Çok þükür ki bu piyasa daha çok küçük ve genç” dedi.

Dijital gazete geliyor

Davos’ta geçtiðimiz cuma gecesi bir grup gazeteciyle 'þömine sohbetinde' biraraya gelen Bill Gates’e göre artýk bilgisayarlar 'yazýlýma göre deðil, kullanýcýnýn isteklerine göre' þekillenecek. Gates, dijital gazetenin çok yakýn olduðunu söylerken, yazýlým endüstrisinin geleceði için þunlarý þöyledi:

"Yeni yazýlýmlar artýk elinizdeki belgeyi tanýyacak. Bir rapor mu, bir fatura mý anlayacak ve ona göre dosyalayacak. Sizin bunlara isim vermenize gerek kalmayacak.”

Tablet PC'ler

Gates’e yýllardýr üzerinde çalýþtýðý ama piyasada yaygýnlaþmasý çok zaman alan 'tablet PC'ler de soruldu. Gates, “tablet PC konusunda boþuna vakit kaybettiðimiz görüþüne katýlmýyorum. Doktorlar arasýnda hýzla yaygýnlaþýyor, hastalarýyla ilgili bilgileri anýnda yazabiliyor ya da güncelleyebiliyorlar. Sigortacýlar, kaza anýnda bilgileri yüklemek için kullanýyor, polisler zabýt tutmakta kullanýyor. Benim amacým, okul kitaplarýný tablet pc'lere yüklemek. Böylelikle çocuklarýn kitap taþýmasý gerekmeyecek. Kýrsal bölgelerdeki öðrencilerin iþi kolaylaþacak” diye konuþtu.
Bu Haber Toplam 5644 Defa Okunmutur
Bu Haberi

Yazdr

Arkadana Gnder

Yorum Ekle

En ok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com 2003 - Btn haklar sakldr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve zeri znrlkte grntlenebilir.