Dkman Ekle | Knye | Reklam | Bize Ulan | yelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Trkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartma Platformuna Katlmak in...

Duyurular
Ýnternet'teki En Tehlikeli 10 Kod...

13 Ekim 2005 15:56

Ýnternet'teki En Tehlikeli 10 Kod Açýklandý.Bilgi güvenliðinde dünya lideri Symantec, haziran ayýna ait güvenlik raporunu açýkladý. Raporda yeralan ‘En Tehlikeli 10 Kod’ listesinde ilk sýrayý Tooso B. Truva Atý alýrken, Tooso’nun diðer iki versiyonu da yi
Bilgi güvenliðinde dünya lideri Symantec, haziran ayýna ait güvenlik raporunu açýkladý. Raporda yeralan ‘En Tehlikeli 10 Kod’ listesinde ilk sýrayý Tooso B. Truva Atý alýrken, Tooso’nun diðer iki versiyonu da yine ayný listede yeraldý.

Toplu posta solucaný Beagle’ýn iki varyantý tarafýndan yayýlan Tooso B Truva Atý, bir kere bilgisayara bulaþtýðý zaman antivirüs ve güvenlik uygulamalarýný etkisiz kýlýyor. Geçen ayýn en tehlikeli ikinci kodu Netsky.P olurken, üçüncü sýrayý ise Spybot aldý. Mytob.CU, Gaobot, Lineage, Lemir ve Redlof da Haziran ayý içinde tüm dünyadaki en tehlikeli kodlar arasýnda yeraldý.

1- Tooso.B
2- Netsky.P
3- Spybot
4- Tooso.F
5- Mytob.CU
6- Gaobot
7- Lineage
8- Lemir
9- Tooso.I
10- Redlof

En tehlikeli açýklar ve saldýrýlar

Symantec’in 180 ülkedeki 20.000’in üzerindeki sensörden elde ettiði verilere dayanýlarak hazýrladýðý raporda, güvenlik açýklarýna da yer verildi. Haziran ayýnda güvenlik açýklarýnda ilk sýrayý Microsoft Internet Explorer PNG Image Rendering Buffer Overflow alýrken, onu Microsoft Outlook Express NNTP Response Parsing Buffer Overflow izledi. Apple Mac OS Apple Filing Server Remote Buffer Overflow ise üçüncü sýrada yeraldý.

Symantec’in Güvenlik Raporu’na göre, Haziran ayýnda saldýrganlarýn yüzde 17’si Microsoft SQL sunucusuna ve Microsoft Desktop Engine (MSDE)’e saldýrdý. Saldýrganlarýn yüzde 9’unun genel Web (HTTP) servislerine yönelik saldýrý gerçekleþtiði sözkonusu dönemde yüzde 7’si ise genel ataklarda bulundu.

Zombi bilgisayarlar

Raporda, zombi bilgisayar olarak da adlandýrýlan hacker’lar tarafýndan ele geçirilen bilgisayarlar üzerinden gerçekleþen saldýrýlara da yer verildi. Zombi bilgisayarlar tarafýndan saldýrýlarýn gerçekleþtiði ülkeler kategorisinde Ýngiltere birinci sýrada yeraldý. Haziran ayýnda Ýngiltere’deki zombi bilgisayarlardan yapýlan saldýrýlar, tüm saldýrýlarýn yüzde 5’ini oluþturdu. Onu, yüzde 4 ile Güney Kore izlerken, üçüncü sýrada yeralan Çin’in oraný ise yüzde 3 oldu.

kaynak:chip
Bu Haber Toplam 5029 Defa Okunmutur
Bu Haberi

Yazdr

Arkadana Gnder

Yorum Ekle

En ok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com 2003 - Btn haklar sakldr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve zeri znrlkte grntlenebilir.