Döküman Ekle | Künye | Reklam | Bize Ulaşın | Üyelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Türkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartışma Platformuna Katılmak İçin...

Duyurular
JMenuBar Kullanýmý

23 Nisan 2005 12:11

Java'da dosya okuma , dosya yazma , metin üzerinde cut, copy , paste iþlemleri ve menü kullanýmýna iliþkin bi uygulama...

/**

 * Java Editor

 *

 * @version 1.00 22/04/2005

 *

 */

/////////////////////////////////////////////

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

import java.awt.event.*;

import javax.swing.border.*;

import java.io.* ;

import javax.swing.text.StyledEditorKit;

 

 

/////////////////////////////////////////////

public class MyEditor extends JFrame {

 

            JPanel              topPanel ;

            JPanel              editorPanel ;

            JScrollPane scroller ;

            JTextArea        editor ;

           

            //Menü Bileþenleri

            JMenuBar        menuBar ;

            JMenu             fileMenu ;

            JMenu             editMenu ;

            JMenuItem       fileMenuLoad ;

            JMenuItem       fileMenuSave ;

            JMenuItem       fileMenuExit ;

            JMenuItem       editMenuCut ;

            JMenuItem       editMenuCopy ;

            JMenuItem       editMenuPaste ;

           

           

           

 

           

/////////////////////////////////////////////

           

            public MyEditor() {  //constructor

                        topPanel = new JPanel () ;

            topPanel.setLayout(new BorderLayout ()) ;

           

            editorPanel = new JPanel () ;

            editorPanel.setLayout(new BorderLayout ()) ;

            editorPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10,10,10,10));

            //editorPanel.setBackground(Color.blue);

           

           

           

           

            scroller = new JScrollPane () ;

                        editor = new JTextArea () ;

            editor.setColumns(3) ;

           

  

                 

 

                        this.setTitle("CB Editör 1.0") ;

                this.getContentPane().add(topPanel, BorderLayout.CENTER) ;

                this.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter () {

                        public void windowClosing(WindowEvent e) {

                                    System.exit(0) ;

                        }

            }

            ) ;

 

 

                        topPanel.add(editorPanel, BorderLayout.CENTER) ;

                       

                        editorPanel.add(scroller, BorderLayout.CENTER) ;

            scroller.getViewport().add(editor) ;

           

           

            menuBar = new JMenuBar () ;  //Menu bar oluþturuluyor.

           

            setJMenuBar(menuBar) ; 

            addFileMenu() ;

            addEditMenu() ;

            addExitMenu() ;

            pack() ;

           

           

 

            setSize(800,600) ; //Formun geniþlik ve yüksekliðini belirler.

            setVisible(true) ; //Formun visible ýný true yapar.

           

            }

 

/////////////////////////////////////////////

 

            private void addFileMenu() {

                                  

                        fileMenu = new JMenu ("Dosya") ;

            fileMenuLoad = new JMenuItem ("Yükle") ;

            fileMenuLoad.addActionListener(new ActionListener () {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                        loadFile();

            }

            });

           

            fileMenu.add(fileMenuLoad) ;

           

            fileMenu.addSeparator() ;

           

            fileMenuSave = new JMenuItem ("Kaydet") ;

            fileMenuSave.addActionListener(new ActionListener () {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                        saveFile();

            }

            }

            );

           

            fileMenu.add(fileMenuSave) ;

    

            menuBar.add(fileMenu) ;        

            }

 

            /////////////////////////////////////////////

 

            private void addEditMenu() {

                        editMenu = new JMenu ("Düzenle") ;

                        editMenuCut = new JMenuItem ("Cut") ;

            editMenuCut.addActionListener(new ActionListener () {

                       

                                   public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                                   cut();

                                   }

            }

            );

            editMenu.add(editMenuCut) ;

           

            editMenu.addSeparator() ;

           

            editMenuCopy = new JMenuItem ("Copy") ;

            editMenuCopy.addActionListener(new ActionListener () {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                        copy();

            }

            }

            );

           

            editMenu.add(editMenuCopy) ;

           

            editMenu.addSeparator() ;

           

            editMenuPaste = new JMenuItem("Paste") ;

            editMenuPaste.addActionListener(new ActionListener () {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                        paste() ;

            }

            }

            );

           

            editMenu.add(editMenuPaste) ;

            menuBar.add(editMenu) ;

    }

 

 

           

            /////////////////////////////////////////////             

           

                                  

            private void addExitMenu() {

                        fileMenu = new JMenu ("Çýkýþ") ;

           

           

            fileMenuExit = new JMenuItem ("Çýkýþ") ;

            fileMenuExit.addActionListener(new ActionListener () {

            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                        System.exit(0) ;

            }

            }

            );

           

            fileMenu.add(fileMenuExit) ;

            menuBar.add(fileMenu) ;

            }

           

            /////////////////////////////////////////////

           

            private void loadFile() {

                        JFileChooser fc = new JFileChooser () ;

            int returnVal = fc.showOpenDialog(this) ;

                        if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {

                        // If a file was selected, try and load it.

                                   File file = fc.getSelectedFile() ;

                                   try {

                                   editor.read(new FileReader(file), null) ;

                                   }

                                   catch (IOException exp) {}

                        }

            }

 

           

            /////////////////////////////////////////////

           

            private void saveFile() {

                        JFileChooser fc = new JFileChooser () ;

                        int returnVal = fc.showSaveDialog(this) ;

                                   if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {

                                   File file = fc.getSelectedFile() ;

                                               try {

                                               editor.write(new FileWriter(file)) ;

                                                           }

                                               catch (IOException exp) {}

                                   }

            }

           

            /////////////////////////////////////////////

           

            private void copy() {

            editor.copy() ;

            editor.requestFocus() ;

            }

           

            /////////////////////////////////////////////

           

            private void paste() {

            editor.paste() ;

            editor.requestFocus() ;

            }

           

            /////////////////////////////////////////////

           

            private void cut() {

            editor.cut() ;

            editor.requestFocus() ;

            }

           

           

            /////////////////////////////////////////////

           

    public static void main(final String[] args) {

   

            final MyEditor editor = new MyEditor () ;

  

    }

    /////////////////////////////////////////////

}

Bu Dökümana Ait Dosyalar Aşağıda Listelenmiştir

  MyEditor.java (6512 byte)

Bu Döküman Toplam 6746 Defa OkunmuşturGönderen : cbaylar
Bu Haberi

Yazdır

Arkadaşına Gönder

Yorum Ekle

En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com © 2003 - Bütün hakları saklıdır l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve üzeri çözünürlükte görüntülenebilir.