Döküman Ekle | Künye | Reklam | Bize Ulaşın | Üyelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Türkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartışma Platformuna Katılmak İçin...

Duyurular
Çalýþan uygulamayý kapatma

23 Eylül 2005 15:29

Aþaðýdaki fonksiyonlar Win32 process'lerinin processid'lerini almaya ve o process'leri kapatmaya yarar. Kodlar C++ Builder 6.0 da yazýlmýþtýr. sysutils.hpp ve tlhelp32.h kütüphanelerini kullanýr.

DWORD getProcessID(AnsiString str)
{
    DWORD id
;
    char *put
;
    HANDLE process
;
    PROCESSENTRY32 Entry
;
    bool nextProc
;

    process = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0
);
    if (process != NULL
)
   
{

        Entry.dwSize = sizeof(Entry
);
        nextProc = Process32First(process, &Entry
);
        while (nextProc
)
       
{
            id = Entry.th32ProcessID
;
            put = Entry.szExeFile
;

            if (ExtractFileName(put) == str
)
                return id
;
            nextProc = Process32Next(process, &Entry
);
       
}
   
}
    CloseHandle(process
);
    return 0
;
}

//---------------------------------------------------------------------------
bool killProcessByPid(DWORD pid
)
{
    DWORD ExitCode
;
    HANDLE hp
;
    bool result
;

    result = true
;

    if (pid
)
   
{
        hp = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, true, pid
);
        if (hp
)
       
{
            GetExitCodeProcess(hp, &ExitCode
);
            result = TerminateProcess(hp, ExitCode
);
       
}
       
else
            return false
;
   
}
   
else
        return false
;

    CloseHandle(hp
);
    return result
;
}

Bu Dökümana Ait Dosyalar Aşağıda Listelenmiştir

  killProcess.rar (205041 byte)

Bu Döküman Toplam 6186 Defa OkunmuşturGönderen : memin
Bu Haberi

Yazdır

Arkadaşına Gönder

Yorum Ekle

En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com © 2003 - Bütün hakları saklıdır l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve üzeri çözünürlükte görüntülenebilir.