Döküman Ekle | Künye | Reklam | Bize Ulaşın | Üyelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Türkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartışma Platformuna Katılmak İçin...

Duyurular

Unix/Linux

Bu Kategoride Toplam 5 Adet Döküman Vardır

IPC Mekanizmasý

IPC mekanýzmasýný kullanarak Child proses ile ana prosesin senkronizasyonuyla ilgili bir örnek verelim.

Pipe Mekanizmasý

Pipe mekanizmasý kullanýlarak , prosesler arasý çift yollu iletiþimin nasýl yapýldýðýný inceleyelim.

Indexed-Linked Allocation Method

Indexed ve linked allocation dosya sistem methodlarýný sequential ve random dosya ulaþýmýný destekleyeceklerini düþünerek etinlikerini inceleyelim

Unix-Dosya Kopyalama

Bu programda c'de yazýlmýþ olup , buffer kullanarak bir dosyayý tersten baþka bir dosyaya yazdýrmaktadýr.

Unix Shell Script

gzip ve tar komutunu kullanarak yazýlmýþ dosya sýkýþtýrma ve arþivlemeye iliþkin shell script programý
En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com © 2003 - Bütün hakları saklıdır l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve üzeri çözünürlükte görüntülenebilir.