Döküman Ekle | Künye | Reklam | Bize Ulaţýn | Üyelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

VeritabanĂ˝ Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Türkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartýţma Platformuna Katýlmak Ýçin...

Duyurular

VeritabanĂ˝ Sistemleri

Bu Kategoride Toplam 9 Adet Döküman Vardýr

Armstrong AksiyomlarĂ˝

Bu yazýmýzda “Fonksiyonel Baðýmlýlýk(Functional Dependency)” konusuna bi giriþ yapýp , Armstrong Aksiyomlarý’larý üzerinde durmaya çalýþacaðým.

Market Sepet Analizi - Apriori Alg.

Bu yazýmýzda , data mining algoritmalarýndan Apriori Algoritmasýný inceleyeceðiz.

VeritabanĂ˝ Normalizasyonu

Bu yazýmýzda , veritabaný tasarýmý süreçlerinden olan normalizasyonu ele alacaðýz.

RedHat ĂĽzerine Oracle 9 i kurulumu

RedHat ĂĽzerine Oracle 9 i kurulumunun basit bir Ăľekilde anlatildigi dokuman

Veritabaný Tasarýmý

Veritabaný Tasarýmý

Klasik Dosya Sistemi

Dosya Sisteminin Sakýncalarý ve Dosya Sisteminin Avantajlarý

VeritabanĂ˝ Sistemlerinin AvantajlarĂ˝

Veritabanýnýn Avantajlarý

Veritabanýna Giriþ

VeritabanĂ˝ Sistemleri ve Genel Ă–zellikleri

Temel Kavramlar

Veritabaný ile ilgili genel tanýmlar
En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption DeĂ°iĂľtirme


Multiple Select KontrolĂĽ


Javascript ile Radio Button KontrolĂĽ


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje MĂĽdĂĽrĂĽ
Sistem GeliĂľtirme UzmanĂ˝
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com © 2003 - Bütün haklarý saklýdýr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve üzeri çözünürlükte görüntülenebilir.