Döküman Ekle | Künye | Reklam | Bize Ulaţýn | Üyelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

VeritabanĂ˝ Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Türkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartýţma Platformuna Katýlmak Ýçin...

Duyurular

Yazýlým Mühendisliði

Bu Kategoride Toplam 4 Adet Döküman Vardýr

Kullaným Durumu (Use Case) - 3

Kullaným Durumlarý Arasýndaki Ýliþkiler, Kullaným Durumlarýný Organize Etmek, Kullaným Durumlarýný Tanýmlamak, Kullaným Durumlarýný Tayin Etmek, Kullaným Durumlarýný Test Etmek, Kullaným Durumlarýnýn ve Ýhtiyaçlarýn Yönetimi

Kullaným Durumu (Use Case) - 2

Aktörleri Bulmak, UML deki Aktörler, Aktörler Arasý Ýliþkiler, Kullaným Durumlarý, Kullaným Durumlarýný Bulmak, UML de Kullaným Durumlarý

Kullaným Durumu (Use Case) - 1

Kullaným Durum Modelleme(Use-Case Modelling), Kullaným Durumlarýnýn Temelleri, Kullaným Durum Çizgeleri(Use-Case Diagrams), Sistem(System), Aktörler(Actor)

Yazýlýmda Kalite(Harici Faktöreler)

Bir yazýlým gerçekleþtirirken o yazýlýmýn kaliteli olmasý hem yazýlýmýn daha iyi olmasýný hem de yazýlýmda rol alan kiþilerin(kullanýcý, geliþtirici...vb) yazýlýmý daha kolay görmesini saðlayacaktýr.
En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption DeĂ°iĂľtirme


Multiple Select KontrolĂĽ


Javascript ile Radio Button KontrolĂĽ


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje MĂĽdĂĽrĂĽ
Sistem GeliĂľtirme UzmanĂ˝
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com © 2003 - Bütün haklarý saklýdýr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve üzeri çözünürlükte görüntülenebilir.